بیمارستان 320 تختخوابی یزد- یزد

گروه : پروژه ها

کارفرما : سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (مناطق ملی 3 و 4)
کارفرما : سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (راه و شهرسازی)
طراح و نظارت : مهندسان مشاور لیمان
متراژ زیربنا : 45500 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه
اتمام عملیات اجرایی : سال 1379