تعداد مشاهده : 5778 بار بیمارستان 120 تختخوابی پارس آباد- اردبیل
بیمارستان 120 تختخوابی پارس آباد- اردبیل


گروه : پروژه ها

کارفرما : سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (مجری مناطق ملی 1 و 5)

کارفرما : سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (راه و شهرسازی)
طراح و نظارت : مهندسان مشاور لیمان
متراژ زیربنا : 12300 مترمربع
تعداد طبقات : 4 طبقه
شروع عملیات اجرایی : سال 1387