بیمارستان 320-540 تختخوابی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - زنجان

گروه : پروژه ها

کارفرما : سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (مجری مناطق 1 و 5)
کارفرما : سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (راه و شهرسازی)
طراح و نظارت : مهندسان مشاور لیمان
متراژ زیربنا : 65000 مترمربع
تعداد طبقات : 6 طبقه
اتمام عملیات اجرایی : سال 1385