بیمارستان 400 تختخوابی اسلامشهر- تهران

گروه : پروژه ها

کارفرما : سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (مجری مناطق ملی 1 و 5)
کارفرما : سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (راه و شهرسازی)
نظارت : مهندسان مشاور لیمان
متراژ زیربنا : 36000 مترمربع
تعداد طبقات : 8 طبقه
شروع عملیات اجرایی : سال 1388