استخر سرپوشيده بندر عباس

گروه : پروژه های ورزشی

کارفرما: سازمان توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
 کارفرما: سازمان توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
طرح و نظارت: مهندسان مشاور لیمان
متراژ زیربنا: 4000 مترمربع
اتمام عملیات اجرایی: سال 1386