بیمارستان 100 تختخوابی بوکان- آذربایجان غربی

گروه : پروژه ها

کارفرما : سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (مجری مناطق ملی 1 و 5)
کارفرما : سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (راه و شهرسازی)
طراح و نظارت : مهندسان مشاور لیمان
متراژ زیربنا : 7900 مترمربع
تعداد طبقات : 2 طبقه
شروع عملیات اجرایی : سال 1388