مجتمع فرهنگی – هنری قزوین

گروه : پروژه ها

کارفرما : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارفرما : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
طراح و نظارت : مهندسان مشاور لیمان
متراژ زیربنا : 11000 مترمربع
تعداد طبقات : 3 طبقه
شروع عملیات اجرایی : سال 1389