مجتمع فرهنگی – هنری بوشهر

گروه : پروژه ها

کارفرما : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارفرما : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
طراح و نظارت : مهندسان مشاور لیمان
متراژ زیربنا : 13500 مترمربع
تعداد طبقات : 3 طبقه
شروع عملیات اجرایی : سال 1390